Ziedotājiem

Ziedot naudu nodibinājuma rīkotajām labdarības aktivitātēm Tu vari šādi:

 • Veicot pārskaitījumu uz fonda bankas kontu:

  Nodibinājums "FONDS SABIEDRĪBAI"
  Adrese: Raiņa bulv. 2 - 3, Rīga, LV-1050
  Reģ. Nr.: 40008149529
  Banka: A/S Swedbank
  SWIFT kods: HABALV22
  Konta nr.: LV19HABA0551027082754

* 2009. gada 16. decembrī nodibinājumam "FONDS SABIEDRĪBAI" tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem un atbalstītājiem saņemt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides.

Grozījumi likumā "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" paredz, ka, sākot ar 2009. gada 20.oktobri, rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli turpmāk varēs samazināt par 85% no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkstēs pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Veiktie grozījumi neparedz izmaiņas nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem - fiziskām personām, iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, tādējādi paliks spēkā līdzšinējais IIN regulējums - fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevarēs pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

system/application/uploads/image/FMlemums1.jpg

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi