Uzsākts projekts "Jauno līderu starptautiskā tikšanās"

01.02.2017

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" uzsācis jaunu projektu, kurā jaunieši laipni aicināti iesaistīties.

Programma: Erasmus+ KA3 projekts

system/application/uploads/image/erasmus_pluss.jpgProjekta "Jauno līderu starptautiskā tikšanās" (YOUNG LEADERS INTERNATIONAL MEETING) mērķis ir atbalstīt jauniešu līdzdalību pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas veidošanā. Bez tam projekts paredzēts jaunu cilvēku un jauniešu organizāciju iesaistīšanās atbalstam politikas izstrādē, realizācijā un izvērtēšanā, izmantojot strukturētu dialogu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir tādu nacionālo likumu izveide vai koriģēšana, kas uzlabotu jauniešu situāciju valstī.

Projektā paredzēts izmantot strukturētu dialogu kā līdzekli jauniešu sadarbības uzlabošanai. Kā arī paredzēts iesaistīt lielāku skaitu jauniešu, tajā skaitā ar īpašām vajadzībām, Eiropas politikas veidošanā.

Projekta galvenais mērķis: iespēja jauniešiem iekļauties dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā - gatavs dzīvei, gatavs sabiedrībai!

Projekts sniegs iespēju jauniešiem uzzināt vairāk par organizācijām, kas iesaistās aktīvas pilsoniskās apziņas popularizēšanā un jauniešu politikas uzlabošanā. Projektā tiks iesaistīti 48 jauni cilvēki (24 vīrieši un 24 sievietes), 12 eksperti, kopā 60 dalībnieki (no kuriem 28 būs no riska grupām), no 12 dažādām valstīm.

Projekta laikā notiks starptautiska jauniešu tikšanās Romā, 2017. gada oktobrī. Tikšanās laikā tiks izmantotas neformālās mācību metodes - Open Space Tehnology (OST), Focused Conversation, Future Search Conference, Structured Dialogue. Katrs dalībnieks saņems YouthPass sertifikātu.

Pēc tikšanās katrā projekta partneru dalībvalstī notiks pasākumi projekta rezultātu izplatīšanai.

Projekta ietvaros tiek veikta jauniešu aptauja ar 2 būtiskiem jautājumiem:
- Kādu jaunu likumu jauniešu politikas jomā Jūs gribētu ieviest savā valstī?
- Kuru no esošajiem likumiem Jūs vēlētos mainīt un kādas būtu izmaiņas?

Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē (atbildes varat sniegt latviešu vai angļu valodā): http://www.soseuropa.it/start-the-survey/

Jūsu atbildes ir svarīgas labākai jaunatnes politikas veidošanai Latvijā!

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi