KA1 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Reusu, Spāniju

30.06.2017

Pirms dažām nedēļām (05/06/17 - 08/06/17), nodibinājuma Fonds Sabiedrībai pārstāvji devās uz Reusu, Spāniju, lai piedalītos aģentūras DS Consulting sagatavotajās aktivitātēs (2016-1-LV01-KA104-022484).

system/application/uploads/image/Spanija.jpgMobilitātes projekta dalībnieki bija Fonda Sabiedrībai pasniedzēji. Fonds Sabiedrībai izvēlējās dalībniekus pēc apmācību tematikas un pēc šajā jomā nepieciešamajām prasmēm un trūkstošajām kompetencēm.
Visi Fonda Sabiedrībai pasniedzēji tika aptaujāti, izzinot viņu profesionālās pilnveides vajadzības, interesi un motivāciju tālākizglītībai un Eiropas līmeņa pieredzes iegūšanai, kā arī - ņemot vērā angļu valodas zināšanas.

Fonds Sabiedrībai bija izvirzījis sekojošas prioritātes darbinieku attīstībai brauciena laikā:

1) Uzlabot un gūt Eiropas pieredzi un veiksmes stāstus sociāli un kulturāli atstumtās sabiedrības daļas izglītošanai un integrēšanai (konkrēti - bēgļi, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā piemēram, ilgstoši slimojoši bezdarbnieki),
2) Uzlabot, pilnveidot un atjaunināt piedāvātos izglītības pakalpojumus un programmas, nodrošinot mērķgrupai visatbilstošāko mācību procesa kvalitāti un efektivitāti,
3) Apmācības turpināt izstrādāt un nodrošināt interneta vidē, vienlaikus apgūstot jaunāko un inovatīvāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) apmācību jomā, kā arī nodrošināt pasniedzēju zināšanu un pieredzes apmaiņu,
4) Apgūt un integrēt apmācību programmās starpkultūru un integrācijas aspektus, paplašinot līdzšinējo apmācāmo loku, iekļaujot bēgļus un cittautību studentus, vienlaikus iekļaujot Eiropas dimensiju.

Visi četri mērķi tika veiksmīgi sasniegti, pateicoties augsti kvalificētam komandas darbam, Open Europe izcilām organizēšanas prasmēm, kā arī lektoru profesionalitātei.

Projekta dalībnieki ieguva sekojošas zināšanas, prasmes un pieredzi:

1) Zināšanas par Tarragonas provinces un Spānijas pieaugušo izglītības sistēmu, sadarbību ar pašvaldības iestādēm un citām pieaugušo izglītības organizācijām,
2) Jaunas, pieredzes apmaiņā un darba vērošanā iegūtas zināšanas, kā izstrādāt jaunas mācību programmas un izglītības pakalpojumus, to saturu, atbistošas un piemērotas organizācijas mērķgrupām,
3) Kā efektīvi strādāt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā motivēt mācīšanās procesam,
4) Zināšanas par jaunākajām un inovatīvām apmācību programmām IKT jomā, svešvalodu pasniegšanā,
5) Pieredzi un prasmes jaunu mācību metožu pielietošanā un pasniegšanas veidu dažādošanā,
6) Iegūti kontakti un nodibinātas tālākas sadarbības iestrādes ar koknrētā reģiona pieaugušo izglītības organizācijām,
7) Tika gūtas zināšanas par Spānijas (Tarragonas province, Katalonija) kultūru, izglītības tradīcijām.

 

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi