Noslēdzies apjomīgs pētījums projekta "lgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" ietvaros

01.06.2015

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" šobrīd īsteno Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētu projektu "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" (Līg.Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/066/056).

Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa datorprasmes.

Šī projekta ietvaros tika veikts pētījums, kas sastāv no trīs daļām: (a) ilgstoši slimojošo un (b) darba devēju aptaujām un intervijām, un (c) slimnīcu un rehabilitācijas centru, sociālo pakalpojumu sniedzēju aptaujas.

Balstoties uz to rezultātiem, šobrīd notiek darbs pie tālmācības programmas izstrādes datorprasmju apguvei ilgstoši slimojošajiem, kuru bezmaksas varēs izmantot ikviens cits interesents.

Ar pētījuma rezultātiem varat iepazīties šeit: FS_Petijums_datu analize_FINAL.PDF

Pirmajā nodaļā ir sniegts pētījuma metodoloģijas un lauka darba apraksts. Otrajā nodaļā sniegts respondentu raksturojums. Trešajā nodaļā ir veikta aptauju un interviju rezultātu analīze. Ceturtajā nodaļā sniegti pētījuma galvenie secinājumi un rekomendācijas.

Pētījums tika veikts laika posmā no 2014.gada novembra līdz 2015.gada maijam. Pētījumā ir piedalījušies vairāk nekā 900 respondenti: uzņēmumi, ilgstošie slimnieki un veselības un sociālo pakalpojumu iestādes.

 

system/application/uploads/image/4642_1.jpg system/application/uploads/image/SIF_logo_krasains_pamata_RGB.jpg system/application/uploads/file/fs_logo_mazais.png

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi