Studentu inovāciju laboratorijas - ceļš uz ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi

05.01.2015

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" divu gadu garumā, līdz 2016.gada augustam īsteno projektu INNOLABS, sadarbībā ar projekta partneriem Stichting NHL (Nīderlande), Ālborgas universitāti (Dānija), Kipras Tehnoloģiju universitāti un Interfusion Services (Kipra), Igaunijas Mākslas akadēmiju un Stokholmas Vides institūta Tallinas centru (Igaunija) un Vidzemes universitāti (Latvija).

Projekta mērķis ir atbalstīt radošo inovāciju augšupejošu (bottom-up) pārnesi, lai veicinātu ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi, balstoties uz partneru pieredzi no Dānijas un Nīderlandes.

Nākamā projekta tikšanās un studiju vizīte notiks no 13. līdz 17. aprīlim Nīderlandē, kur Stichting NHL organizēs apmeklējumus dažādās inovāciju laboratorijās Amsterdamā, Leuvārdenā, Roterdamā un Delftā, kam vēlāk sekos līdzīga mācību vizīte uz Ālborgu Dānijā. Šie inovāciju laboratoriju apmeklējumi sniegs nozīmīgu atspēriena punktu mūsu projekta aktivitātēm, lai rosinātu studentu, augstskolu un citu ieinteresēto pušu sadarbību jaunu iniciatīvu, produktu un pakalpojumu radīšanā.

Vienlaikus ar studiju vizītēm, projekta partneri Latvijā, Igaunijā un Kiprā izstrādās priekšizpētes ziņojumus par aktuālo situāciju katrā valstī un organizācijas iekšienē attiecībā uz inovāciju laboratoriju izveides iespējām. Pēc tam tiks uzsākta gatavošanās laboratoriju inovāciju projektu izveidei. Vidzemes Augstskola, Igaunijas Mākslas akadēmija un Kipras Universitāte organizēs vietējās darbnīcas un tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, kā rezultātā studiju procesā tiks integrēti inovāciju laboratoriju principi, darbojoties ar reālām ilgtspējīgas attīstības, uzņēmumu un reģionu attīstības problēmām.

Pēc studentu projektu izveides un prezentācijām, tiks sagatavota metodoloģija Ilgtspējīgām inovācijām un uzņēmējdarbībai, kā arī vadlīnijas Inovāciju starpniecības tīkliem.

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība. Projekta līg.nr. 2014-1-LV01-KA200-000521.

system/application/uploads/image/eu_flag_erasmus_vect_pos.jpg  system/application/uploads/image/Innolabs logo.png

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi