Paveiktais

Iespēju mācīties bez maksas saņēma sešpadsmit sociāli mazaizsargāto grupu cilvēki


Iespēju bez maksas apmeklēt kursus biznesa konsultāciju un mācību centrā "LatConsul" ieguva sešpadsmit minētajām sociālajām grupām piederoši pretendenti, kuri izvēlējās apgūt grāmatvedību, projektu vadību un svešvalodas - angļu un spāņu valodu. Trīs no viņiem ir veiksmīgi izmācījušies, bet pārējie to varēs izdarīt tuvākajā laikā.

system/application/uploads/image/roka.jpgGundega, 26 gadi, fonda akcijas ietvaros apmeklējusi projektu vadības un grāmatvedības kursus:

"Iespēju cilvēkiem no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām mācīties bez maksas vērtēju ļoti augstu, jo tā ir palīdzība, kas māca cilvēkam palīdzēt pašam sev. Tas nav vienreizēji izmaksāts pabalsts, bet gan reāls ieguldījums cilvēka nākotnē. Protams, no katra paša ir atkarīgs, vai un kā viņš jauniegūtās zināšanas izmantos.

Es kā cilvēks ar invaliditāti nevarētu atļauties apmaksāt šāda līmeņa kursus, tāpēc esmu ļoti pateicīga par atbalstu gan fondam, gan mācību centram.

Piedāvājums mācīties nāca tieši laikā, jo jau labu laiku biju domājusi par to, kā palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, un ko tieši es pati varētu darīt, lai uzlabotu viņu un arī savus dzīves apstākļus, kā arī palīdzētu nodrošināt interešu aizstāvību Latvijā. Atbilde bija skaidra – jāraksta projekts, taču diemžēl pietrūka zināšanu.

Mācību centrā "LatConsul" apguvu tieši Praktisko projektu vadību un Grāmatvedību iesācējiem. Par kursiem un pasniedzējiem varu teikt tikai to labāko – nodarbības bija interesantas un visi jautājumi vienmēr tikai izskaidroti tā, lai saprotams būtu gan pilnīgam iesācējam, gan tādam, kuram jau ir kādas zināšanas.

Manos plānos šobrīd ir darbs NVO un, cerams, veiksmīga projekta izstrāde un realizācija, tādēļ varu droši teikt, ka ieguvēju no "FONDS SABIEDRĪBAI" un "LatConsul" rīkotās akcijas būs daudz vairāk, jo kursos iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai atbalstītu arī citus cilvēkus ar invaliditāti."

"FONDS SABIEDRĪBAI" un biznesa konsultāciju un mācību centra "LatConsul" sadarbības projekts tapa ar mērķi veicināt sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu sabiedrībā, paaugstināt dzīves kvalitāti sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem cilvēkiem, palīdzot integrēties sabiedrībā un vieglāk atrast darbu. Ceram, ka mērķis ir sasniegts!

 

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi