Medijiem

Uzsākts projekts "Jauno līderu starptautiskā tikšanās"

06.02.2017.

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" programmas Erasmus+ ietvaros uzsācis jaunu KA3 projektu "Jauno līderu starptautiskā tikšanās" (Young Leaders International Meeting), kurā laipni aicināti iesaistīties Latvijas jaunieši. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu līdzdalību pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas veidošanā.

Bez tam projekts paredzēts jaunu cilvēku un jauniešu organizāciju iesaistīšanās atbalstam politikas izstrādē, realizācijā un izvērtēšanā, izmantojot strukturētu dialogu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir tādu nacionālo likumu izveide vai koriģēšana, kas uzlabotu jauniešu situāciju valstī.

Projektā paredzēts izmantot strukturētu dialogu kā līdzekli jauniešu sadarbības uzlabošanai. Kā arī paredzēts iesaistīt lielāku skaitu jauniešu, tajā skaitā ar īpašām vajadzībām, Eiropas politikas veidošanā.

Projekta galvenais mērķis: iespēja jauniešiem iekļauties dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā - gatavs dzīvei, gatavs sabiedrībai!

Projekts sniegs iespēju jauniešiem uzzināt vairāk par organizācijām, kas iesaistās aktīvas pilsoniskās apziņas popularizēšanā un jauniešu politikas uzlabošanā. Projektā tiks iesaistīti 48 jauni cilvēki (24 vīrieši un 24 sievietes), 12 eksperti, kopā 60 dalībnieki (no kuriem 28 būs no riska grupām), no 12 dažādām valstīm.

Projekta laikā notiks starptautiska jauniešu tikšanās Romā, 2017. gada oktobrī. Tikšanās laikā tiks izmantotas neformālās mācību metodes - Open Space Tehnology (OST), Focused Conversation, Future Search Conference, Structured Dialogue. Katrs dalībnieks saņems YouthPass sertifikātu.

Pēc tikšanās katrā projekta partneru dalībvalstī notiks pasākumi projekta rezultātu izplatīšanai.

Projekta ietvaros tiek veikta jauniešu aptauja, kurā jauniešus aicinām iesaistīties, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē (atbildes varat sniegt latviešu vai angļu valodā): http://www.soseuropa.it/start-the-survey/ Jūsu atbildes ir svarīgas labākai jaunatnes politikas veidošanai Latvijā!

Nodibinājums "FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kas darbojas izglītības, jauniešu un senioru jomās, rūpējoties par sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšanu Latvijā un mazaizsargāto sabiedrības daļu.
Plašāka informācija interneta vietnē: www.fondssabiedribai.lv

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa - Cūkmace, sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: info@fondssabiedribai.lv

 

-------------------------

Ieskats konferencē "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū"

03.05.2016

27. aprīlī NVO namā Rīgā notika konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū", ko rīkoja nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" starptautiska projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" noslēgumā.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki - pārsvarā sociālās aprūpes un NVO jomā strādājošie, ārstniecības iestāžu darbinieki, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi interesenti no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem.

Konferencē tika runāts par aktualitātēm un izaicinājumiem veselības aprūpē, palīdzot ilgstoši slimojošiem pacientiem atgriezties darba tirgū un sabiedrībā, kā arī par veselīga dzīvesveida nozīmi mūsdienās ikviena cilvēka dzīvē.

Konferenci atklāja nodibinājuma "Fonds Sabiedrībai" valdes locekle Aija Lokenbaha, izsakot pateicību visiem projekta sadarbības partneriem, īpaši Sabiedrības integrācijas fondam, kā arī iepazīstinot ar nodibinājuma galvenajiem darbības virzieniem.

Pasākuma moderatore Inese Siliņa (Kurzemes NVO atbalsta centra direktore) pirms lektoru uzstāšanās klātesošos iepazīstināja ar projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķi, aktivitātēm un projekta partneriem.

Pirmā konferences lektore Kristīne Vībane (sociālā antropoloģe) savā prezentācijā analizēja Latvijā veiktā vērienīgā trīsdaļīgā pētījuma (tika aptaujāti 311 ilgstoši slimojošie, 521 uzņēmums, kā arī 34 slimnīcas, sociālo pakalpojumu sniedzēji un rehabilitācijas centri) rezultātus, izceļot datorapmācību ilgstoši slimojošiem cilvēkiem pozitīvās puses - tas var būt pozitīvs grūdiens, lai kaut ko mainītu savā dzīvē, tā ir iespēja socializēties un iegūt pārliecību par sevi, iespēja strādāt attālināti un nepieprasa aktīvu darbu, kas ir svarīgi, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Vieslektors no Norvēģijas - Geir Arild Espnes (Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, Veselības veicināšanas un resursu centra direktors Trondheimā) konferences dalībniekus iepazīstināja ar situāciju veselības aprūpē Norvēģijā, skarot milzīgo mazkustīga dzīvesveida un aptaukošanās problēmu mūsdienās un uzsverot veselīga dzīvesveida nozīmību kā veseliem, tā arī slimojošiem cilvēkiem.

Pēc kafijas pauzes Frīdis Sarcevičs (informātikas pasniedzējs, ieguvis LIKTA balvu "Platīna pele" kā labākais e-skolotājs 2015. gadā) stāstīja par plašajām iespējām, ko piedāvā projekta galvenais ieguvums - projekta gaitā izstrādātā, ikvienam bez maksas pieejamā pamata un augstākā līmeņa IT prasmju apmācību vietne www.datorprasmes.lv, iesakot arī vēl papildu interneta vietnes datorprasmju uzlabošanai.

Noslēgumā Gatis Šeršņevs (Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pārstāvis) runāja par mūsdienu tendencēm izglītībā un iespējām dažādu IKT resursu izmantošanā darbā ar ilgstoši slimojošiem cilvēkiem.

Papildinformācija par konferenci un projektu interneta vietnē www.fondssabiedribai.lv

Informāciju sagatavoja Jānis Zīlens, mārketinga vadītājs, tālr. 29166122, e-pasts: info@fondssabiedribai.lv
 

---------------

18.04.2016.

Notiks konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū"

Šā gada 27. aprīlī NVO namā Laimdotas ielā 42, Rīgā notiks konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū". Konference tiek organizēta projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" ietvaros kā projekta noslēguma pasākums.

Konferencē galvenokārt tiks runāts par pašreizējo situāciju, aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem ilgstoši slimojošo atgriešanā darba tirgū.

Pasākumā īpaši aicināti piedalīties ārstniecības iestāžu pārstāvji, NVO un sociālā sektora darbinieki, kā arī citi interesenti, kuri konferences gaitā tiks iepazīstināti ar iespējām, ko piedāvā projekta galvenais ieguvums - nupat izstrādātā pamata un augstākā līmeņa IT prasmju apmācību programma (www.datorprasmes.lv), aicinot klātesošos iesaistīt ilgstoši slimojošos pacientus tās izmantošanā.

Konferencē uzzināsiet arī par projekta ietvaros izstrādātā apjomīgā trīsdaļīgā pētījuma (par ilgstoši slimojošo pašreizējām datorprasmēm un iesaisti darba tirgū; uzņēmumu nepieciešamību pēc IT zināšanām; slimnīcu un sociālo pakalpojumu sniedzēju pašreizējo situāciju pacientu apmācību organizēšanas iespējās) rezultātiem.

Konferencē uzstāsies zinoši pašmāju lektori: Kristīne Vībane (sociālā antropoloģe, projekta pētījuma izstrādātāja), Frīdis Sarcevičs (informātikas pasniedzējs, ieguvis LIKTA balvu "Platīna pele" kā labākais e-skolotājs 2015. gadā), Gatis Šeršņevs (Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pārstāvis), kā arī ārvalstu lektors Geir Arild Espnes - Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, Veselības veicināšanas un resursu centra direktors Trondheimā, vieslektors vairākās pasaules universitātēs.

Konferences norise: 2016. gada 27. aprīlī no 9.30 - 14.00 NVO namā Laimdotas ielā 42, Rīgā.

Piedalīšanās konferencē tikai ar iepriekšēju reģistrāciju! Dalība pasākumā - bezmaksas.

Konferences programmu varat lejuplādēt šeit: system/application/uploads/file/Konferences programma.pdf

Dalību lūdzam reģistrēt, nosūtot savus datus (vārds, uzvārds, organizācija) uz e-pasta adresi info@fondssabiedribai.lv vai reģistrējoties šeit: http://bit.ly/1Q6eCE9 līdz 25. aprīlim (ieskaitot).

Papildinformācija: Jānis Zīlens, mārketinga vadītājs, tālr. 29166122, e-pasts: info@fondssabiedribai.lv


Projektu "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu", līg. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/066/056 īsteno nodibinājums "Fonds sabiedrībai" kopā ar Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitāti (Norvēģija) un Latvijas partneriem - Vidzemes Augstskolu, Alūksnes NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO atbalsta centru, Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteju un Latvijas Sarkanā krusta Saldus komiteju.

Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa datorprasmes.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmas līdzfinansējums - 100 000,00 EUR.

system/application/uploads/image/Sif.jpgsystem/application/uploads/image/4642_1.jpg system/application/uploads/image/fonds.png system/application/uploads/image/datorprasmes.png

-------

Rīgā, 2014. gada 14. oktobrī
Paziņojums presei

Uzsākts projekts ilgstoši slimojošo pacientu IT prasmju apguvei

Ar starptautiska mēroga tikšanos uzsākts projekts "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu", līg. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/066/056, kura mērķis ir veicināt ilgstošu hronisko slimnieku integrēšanos atpakaļ darba tirgū un sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās IT prasmes.

"Svarīga ir šī projekta sniegtā iespēja izstrādāt jaunu pakalpojumu riskam pakļautajām sociālajām grupām, kas aptvers personas no 18 līdz pat 74 gadu vecumam. Šajā projektā kopā ar Latvijas organizācijām un Vidzemes augstskolu darbosies arī Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitāte (NTNU) ar saviem pasaulē augstu novērtētajiem speciālistiem. Tas būs neatsverams ieguldījums un pieredze, ko pārņemt mūsu valsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībā," Aija Lokenbaha, nodibinājuma "Fonds Sabiedrībai" valdes locekle ar gandarījumu uzsver šī projekta sociālo nozīmīgumu.

Projekts tiks realizēts 20 mēnešu garumā līdz 2016. gada 30. aprīlim. Tā laikā tiks veikts apjomīgs pētījums trīs daļās, analizējot darba tirgus prasības IT prasmju līmenim, izpētot ilgtermiņa pacientu IT zināšanas, lai pielāgotu ieviešamo programmatūru atbilstoši vajadzībām, kā arī izvērtējot slimnīcu un rehabilitāciju infrastruktūru un sociālās vides gatavību projekta ieviešanai.

Būtiska projekta sastāvdaļa ir pieredzes pārņemšana no Norvēģijas NTNU - 5 dienu vizītes laikā Trondheimā Latvijas sociālie darbinieki un IT speciālisti apmeklēs dažādu lektoru nodarbības, iepazīsies ar vietējām tehnoloģijām un pieredzi un dosies uz slimnīcām un rehabilitācijas centriem.

Galvenais ieguvums būs izstrādāta jauna tālmācības IT programma, ar kuras palīdzību ilgstoši slimojošie pacienti varēs apgūt pamata un augstāka līmeņa datorprasmes. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo programmu, 4 mēnešu garumā tiks rīkotas apmācības NVO pārstāvjiem un sociālajiem darbiniekiem programmas apgūšanai un pacientu motivēšanai, kam sekos programmas pilotēšana sešu mēnešu garumā dažādās Latvijas veselības aprūpes iestādēs un noslēguma konference.

Projektu īsteno nodibinājums "Fonds sabiedrībai" kopā ar NTNU (Norvēģija) un Latvijas partneriem - Vidzemes Augstskolu, Alūksnes NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO atbalsta centru, Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteju un Latvijas Sarkanā krusta Saldus komiteju.

"Fonds sabiedrībai" ir 2009. gadā dibināta sabiedriskā labuma statusu ieguvusi organizācija, kas darbojas izglītības, jauniešu un senioru jomās, rūpējoties par sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšanu Latvijā un mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmas līdzfinansējums - 100 000,00 EUR.

Informāciju sagatavoja: Ilze Pleša
Projekta koordinatore
Tālr.: 20268240
E-pasts: ilze.plesa@gmail.com


--------

Rīgā, 2014.gada 17.aprīlī
Paziņojums medijiem

Aicinām brīvprātīgos pieteikties apmācībām Ventspilī un Daugavpilī

Nodibinājums „Fonds Sabiedrībai" projekta „Vienoti, nevis šķelti!" ietvaros aicina ikvienu interesentu pieteikties brīvprātīgo programmai, kurā paredzētas apmācības un dažādi pasākumi trešo valstu valstpiederīgo intergācijai un atbalstam.

Apmācības Ventspilī plānotas 22.aprīlī un Daugavpilī 24.aprīlī, kurās paredzētas:
• Mentorings, mentora lomas - funkcijas definējums,
• Mentoram nepieciešamās zināšanas un prasmes (konsultēšanas prasmes, saskarsme, komunikācija u.c.),
• Starppersonu un starpkultūru saskarsme,
• Stereotipi, to veidošanās,
• Barjeras un šķēršļi starpkultūru komunikācijā.

Apmācības vadīs lektore ar pieredzi brīvprātīgo darbā kopš 2011.gada, praktizējoša organizāciju un darbinieku attīstības konsultante un supervizore Aivita Roze. Starpkultūru, saskarsmes un psihosociālo jautājumu trenere un konsultante. Vairāk kā četrpadsmit gadu pieredze darbinieku profesionālajā atbalstā un konsultēšanā. Latvijas Supervizoru apvienības valdes locekle. Aivitai ir bakalaura grāds pedagoģijā, sociālajā darbā un maģistra grāds „Supervīzijā un vadībā". Absolvējusi Tallinas Universitātes Vācijas komunikācijas un Supervīzijas institūta profesionālo programmu „Starpkultūru supervīzija un organizāciju attīstība". Specializējusies gan personības un sociālās psiholoģijas, gan saskarsmes psiholoģijas jomā. No 2010.gada aktīvi darbojas trešo valstu valstspiederīgo atbalsta projektos kā lektore, apmācību programmu veidotāja un koordinatore. Konsultē klientus saskarsmes, konfliktu risināšanas, stresa menedžmenta un personības izaugsmes jomās.

Pieteikšanās un informācija par apmācībām:
Ventspils
Edīte Justele
Mob. 26484988
ventnvoac2@inbox.lv

Daugavpils
Silvija Mickeviča
Mob. 26433802
silvija_mic@inbox.lv


„Fonds Sabiedrībai" ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2009.gadā ar misiju sociāli atbildīgas un saliedētas sabiedrības veicināšana, integrācija un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Visas augstākminētās aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansētu projekta „Vienoti, nevis šķelti!" ietvaros (līgums Nr.: IF/2012/1.a./12).

Plašākai informācijai par projektu:

Māra Zukure,
„Fonds Sabiedrībai"
Mob. 29418977
mara@fondssabiedribai.lv
www.fondssabiedribai.lv


--------


Rīgā, 2014. gada 25.februārī
Paziņojums medijiem

Aicina pieteikties bez maksas latviešu valodas kursiem Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī


Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" projekta "Vienoti, nevis šķelti" ietvaros aicina ikvienu interesentu uz latviešu valodas kursiem, kas papildināti ar diskusiju vakariem un ekskursijām uz Rīgu.


Kursus katrā pilsētā paredzēts uzsākt ar šī gada martu, latviešu valodas apmācības nodrošinot 120 akadēmiskās stundas pavisam 153 dalībniekiem.

Kursiem beidzoties, dalībnieki saņems sertifikātu par kursu beigšanu.
Valodu kursi dos iespēju cilvēkiem bez vai ar nelielām latviešu valodas zināšanām apgūt valodu un tā palielināt savas spējas integrēties sabiedrībā.

Lai pieteiktos kursiem, aicinām sazināties ar reģionālajiem koordinatoriem par ērtāko kursu norises vietu un laiku, zvanot vai rakstot uz zemāk norādīto kontaktinformāciju katrā pilsētā.

Projekta "Vienoti, nevis šķelti!" galvenais mērķis ir iniciēt un veicināt integrāciju Latvijas pilsētās. Risinājums segregācijas problēmai, kas gan esošajiem un nākamo paaudžu Latvijas iedzīvotājiem stāvējusi ceļā.

Projekta galvenās aktivitātes ir dalībnieku valodas iemaņu apguve un tās pielietošana sabiedrībā un mājās. Tiks organizēti latviešu valodas un integrācijas kursi, sniedzot dalībniekiem pamatzināšanas latviešu valodā, kā arī zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, aktuālākajiem sociālajiem un ekonomikas jautājumiem, valsts pārvaldes sistēmu, pamattiesību u.c. jautājumiem.

Papildus "Fonds Sabiedrībai" organizēs informatīvus pasākumus plašākai publikai, diskusiju vakarus par aktuālām tēmām un valsts likumdošanu, brīvprātīgo mentoru programmu, kas atbalstīs un konsultēs trešo valstu personas, jauniešu kā nākotnes paaudzes integrāciju un pasākumus, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību - tas viss 6 mēnešu garumā.

Projekta aktivitātēs aicināti iesaistīties dalībnieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Pieteikšanās dalībai un vairāk informācijas pieejams nodibinājuma mājaslapā www.fondssabiedribai.lv un pie reģionālajiem koordinatoriem.

"Fonds Sabiedrībai" ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2009.gadā ar misiju sociāli atbildīgas un saliedētas sabiedrības veicināšana, integrācija un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Visas augstākminētās aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansētu projekta „Vienoti, nevis šķelti!" ietvaros (līgums Nr.: IF/2012/1.a./12).Plašāka informācija un pieteikšanās kursiem:

Jelgava
Jeļena Grīsle,
Mob. 27842165
Jelenagrisle@inbox.lv

Ventspils
Edīte Justele
Mob. 26484988
ventnvoac2@inbox.lv

Daugavpils
Silvija Mickeviča
Mob. 26433802
silvija_mic@inbox.lv

Informācija par projektu Rīgā
Māra Zukure
"Fonds Sabiedrībai"
Mob. 29418977
mara@fondssabiedribai.lv

Detalizētāku informāciju par iespējām trešo valstu pilsoņiem apgūt
latviešu valodu var iegūt pie projekta "Nacionālais integrācijas centrs" organizatoriem, zvanot pa tālruni 80004006 vai mājas lapā www.integration.lv.

Pieteikšanās kursiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem - saraksts ar
uzņēmumiem šeit: system/application/uploads/file/Tabula atbalstitie LV 2014.doc


--------


Preses relīze
22. 11. 2012.

Bezmaksas seminārs sociālās jomas darbiniekiem "Izdegšanas sindroma mazināšana"

Lai sniegtu atbalstu sociālās palīdzības nodrošinātājiem Latvijā, nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" aicina sociālās jomas nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu darbiniekus uz semināru "Izdegšanas sindroma mazināšana. Stresa mazināšanas stratēģijas" 28.novembrī, Rīgā.

"Cilvēki, kuri ikdienā nesavtīgi sniedz sociālo palīdzību, nereti paši ir uz izdegšanas robežas un nesaņem vajadzīgo atbalstu. Mēs vēlamies viņiem palīdzēt, piedāvājot zināšanas un prasmes, kas palīdzēs turpināt veikt vērtīgo darbu," pauž nodibinājuma "Fonds Sabiedrībai" valdes locekle Aija Lokenbaha.

Semināru vadīs Aivita Roze-Khaite, pieredzējusi supervizore (starpprofesionāļu komandas supervīzijas, grupu un individuālās supervīzijas), apmācību programmu veidotāja un trenere, kā arī saskarsmes un starpkultūru jautājumu trenere un konsultante.

Seminārs "Izdegšanas sindroma mazināšana. Stresa mazināšanas stratēģijas" notiks šā gada 28.novembrī no plkst. 09:30 līdz 12:45 Valsts administrācijas skolas 118.zālē, Raiņa bulvārī 4, Rīgā.

Sociālās palīdzības sniedzējiem dalība seminārā ir bez maksas.

Informācija par pieteikšanos semināram un semināra darba kārtība „Fonds Sabiedrībai" interneta vietnē www.fondssabiedribai.lv
Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Seminārs tiek organizēts Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekta "Darīsim to labāk!" (Let's do it better!) ietvaros.

Nodibinājums "FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gada novembrī dibināta, aktīva un radoša nevalstiskā organizācija. Mūsu misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 
e-pasts: info@fondssabiedribai.lv, mob. tālr. 29335298

-------

Preses relīze
01. 12. 2010.

Iespēju mācīties bez maksas saņem sešpadsmit sociāli mazaizsargāto grupu cilvēki


Šā gada jūnijā nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem jauniešiem, jaunajām māmiņām un senioriem piedāvāja iespēju mācīties bez maksas. Piedāvājumam atsaucās ap divdesmit cilvēku, pārsvarā jaunieši vecumā no 18 - 25 gadiem.

Iespēju bez maksas apmeklēt kursus biznesa konsultāciju un mācību centrā „LatConsul" ieguva sešpadsmit minētajām sociālajām grupām piederoši pretendenti, kuri izvēlējās apgūt grāmatvedību, projektu vadību un svešvalodas - angļu un spāņu valodu. Trīs no viņiem ir veiksmīgi izmācījušies, bet pārējie to varēs izdarīt tuvākajā laikā.

„FONDS SABIEDRĪBAI" un biznesa konsultāciju un mācību centra „LatConsul" sadarbības projekts tapa ar mērķi veicināt sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu sabiedrībā, paaugstināt dzīves kvalitāti sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem cilvēkiem, palīdzot integrēties sabiedrībā un vieglāk atrast darbu.

Gundega, 26 gadi, fonda akcijas ietvaros apmeklējusi projektu vadības un grāmatvedības kursus: „Iespēju cilvēkiem no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām mācīties bez maksas vērtēju ļoti augstu, jo tā ir palīdzība, kas māca cilvēkam palīdzēt pašam sev. Tas nav vienreizēji izmaksāts pabalsts, bet gan reāls ieguldījums cilvēka nākotnē. Protams, no katra paša ir atkarīgs, vai un kā viņš jauniegūtās zināšanas izmantos. Es kā cilvēks ar invaliditāti nevarētu atļauties apmaksāt šāda līmeņa kursus, tāpēc esmu ļoti pateicīga par atbalstu gan fondam, gan mācību centram. Manos plānos šobrīd ir darbs NVO un, cerams, veiksmīga projekta izstrāde un realizācija, tādēļ varu droši teikt, ka ieguvēju no „FONDS SABIEDRĪBAI" un „LatConsul" rīkotās akcijas būs daudz vairāk, jo kursos iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai atbalstītu arī citus cilvēkus ar invaliditāti."

Par fondu
Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gada novembrī dibināta, radoša un aktīva labdarības organizācija. Mūsu misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu. 2009. gada 16. decembrī nodibinājums saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas apliecina fonda darbības sabiedrisko lietderību un dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides.

Fonda interneta vietne www.fondssabiedribai.lv

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,
e-pasts: iluta@fondssabiedribai.lv, mob. tālr. 29335298

---------

Preses relīze
27. 05. 2010.

Nāc un mācies bez maksas!


Lai veicinātu sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu sabiedrībā, paaugstinātu dzīves kvalitāti, palīdzot integrēties sabiedrībā un vieglāk atrast darbu, nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem jauniešiem, jaunajām māmiņām un senioriem piedāvā iespēju mācīties bez maksas.

Tā būs vienreizēja iespēja bez maksas apmeklēt svešvalodu kursus, projektu vadības un grāmatvedības kursus biznesa konsultāciju un mācību centrā „LatConsul".

Fonda valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte stāsta, ka ideja projektam radusies, redzot daudzu cilvēku zināšanu trūkumu un finansiālo līdzekļu trūkumu mācībām, lai piemērotos vai uzsāktu ko jaunu šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā, cīņā par izdzīvošanu. Vēlamies kaut nedaudz atbalstīt šo cilvēku centienus ko mainīt savā dzīvē.

Apmācības notiks šā gada laikā, nokomplektējoties grupām. Pieteikšanās apmācībām līdz šā gada 30. jūnijam, zvanot pa tālr. 29299952 vai rakstot uz e-pastu: info@fondssabiedrībai.lv Vietu skaits ierobežots!

Sīkāk par sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām grupām uzzināsiet www.fondssabiedribai.lv

Ar biznesa konsultāciju un mācību centra „LatConsul" piedāvātajiem kursiem varat iepazīties www.latconsul.lv

Par fondu
Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gada novembrī dibināta, radoša un aktīva labdarības organizācija. Mūsu misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu. 2009. gada 16. decembrī nodibinājums saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas apliecina fonda darbības sabiedrisko lietderību un dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides.

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,
e-pasts: iluta@fondssabiedribai.lv, mob. tālr. 29335298

----------

Preses relīze
29. 04. 2010.

Atbrīvojies no liekām mantām un palīdzi tās kādam uzdāvinot!

Tiem, kuri vēlas dāvināt un tiem, kuri vēlas saņemt dāvanas, nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" piedāvā iespēju ievietot sludinājumu savā interneta vietnē www.fondssabiedrībai.lv.

Mums katram mājās noteikti ir kādas lietas, kas reiz bija nozīmīgas un svarīgas, taču tagad tās ir zaudējušas savu aktualitāti. Varētu mest ārā, bet žēl. Skapjos, plauktos, šķūnīšos vai bēniņos vairs nav vietas. Varbūt uzdāvināt? Tas, kas tev ir kļuvis nevajadzīgs un lieks, tieši tobrīd kādam var ļoti noderēt.

Aicinām ikvienu apmeklēt „FONDS SABIEDRĪBAI" mājas lapas jauno sadaļu UZDĀVINI un pastāstīt, kas ir tas, ko Jūs ar prieku kādam uzdāvinātu!

Ja Jums ir ļoti nepieciešama kāda lieta, ko nevarat iegādāties, un labprāt saņemtu dāvanā (bērnu ratiņi, drēbītes u.t.t.), ieskatieties - varbūt kāds tieši to piedāvā, vai arī izstāstiet savu vajadzību mūsu dāvināšanas sadaļā.

Tāpat uzņēmumus aicinām dalīties lietām, kas darbiniekiem vairs nav nepieciešamas (lietots dators, biroja mēbeles u.tml.).

Būsim atsaucīgi, paveiksim labu darbu, viens otru atbalstot šajā sarežģītajā laikā!

Vairāk uzzināsiet: www.fondssabiedribai.lv

Gaidīsim Jūsu sludinājumus ievietošanai mūsu interneta vietnē.

Par fondu
Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gada novembrī dibināta, radoša un aktīva labdarības organizācija. Mūsu misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu. 2009. gada 16. decembrī nodibinājums saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas apliecina fonda darbības sabiedrisko lietderību un dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides.

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,
e-pasts: iluta@fondssabiedribai.lv, mob. tālr. 29335298

---------

Preses relīze
02. 03. 2010.

Aicinām atbalstīt Patvēruma mājas atjaunošanu un sakārtošanu

Vēlamies pastāstīt par kādu nozīmīgu, 2003. gadā aizsāktu tuvākmīlestības projektu, kura realizācija turpinās līdz šai dienai, un kura veiksmīgam turpinājumam nepieciešamas Jūsu atsaucīgās sirdis.

Vecmāte Rudīte Brūvere kopā ar skolotāju Irēnu Bindemani 2003. gadā nodibināja biedrību „Ģimenes Šūpulis", kuras misija ir sniegt patvērumu, izglītību un palīdzību sievietēm, pasaulē nākot bērnam. 2004. gadā biedrībai tās mērķu īstenošanai tika uzdāvinātas lauku mājas ar zemi „Jaunpalejas" Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Kopš īpašuma iegūšanas praktiski visi biedrības finansiālie un cilvēkresursi ir ieguldīti dzīvojamās mājas atjaunošanā. Paveikts jau ir krietni daudz, taču Patvēruma mājas atjaunošanā vēl ir nepieciešami gan lieli finansiālie ieguldījumi, gan brīvprātīgo atbalsts.

„Jaunpaleju" mājas šobrīd tiek atjaunotas un sakārtotas ar mērķiem:
• sniegt patvērumu vientuļām, pamestām, bez atbalsta palikušām grūtniecēm/jaunajām māmiņām;
• izveidot izglītības un atbalsta centru jauniešiem un jaunajiem vecākiem, kas izplatīs zināšanas par reproduktīvo veselību, veicinot jaunatnes garīgo apzinīgumu un ģimenes vienotību, un tālākizglītošanās centru vecmātēm un primārās aprūpes darbiniekiem, lai popularizētu holistisku un humānu pieeju dzemdībām;
• nodrošināt prakses vietu mājas dzemdībām, kur atbalsta un māca drošu dabīgu dzemdību norisi.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" sadarbībā ar biedrību „Ģimenes Šūpulis" aicina ikvienu, kam rūp iepriekš minēto mērķu īstenošana, iespēju robežās atbalstīt projektu finansiāli, vai kā citādi iesaistoties „Jaunpaleju" atjaunošanas darbos.

Stāsta „FONDS SABIEDRĪBAI" valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte: „Tā kā esam salīdzinoši jauna, pagājušā gada nogalē dibināta labdarības organizācija, finansiāli atbalstīt biedrības „Ģimenes Šūpulis" projektu mums nebija iespējams. Taču mūsu spēkos ir sniegt informatīvo atbalstu, lai par šo projektu uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku. Ticam, ka Latvijā ir daudz krietnu un iejūtīgu cilvēku, kuri, tāpat kā mēs, vēlēsies palīdzēt."

Ziedojumu projekta atbalstam var veikt, veicot pārskaitījumu uz fonda bankas kontu:
Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI"
Adrese: Raiņa bulv. 2 - 3, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr.: 40008149529
Banka: A/S Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV19HABA0551027082754

Nodibinājuma „FONDS SABIEDRĪBAI" mājas lapa www.fondssabiedribai.lv
Biedrības „Ģimenes šūpulis" mājas lapa http://www.gimenes-supulis.lv

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa, „FONDS SABIEDRĪBAI" sabiedrisko attiecību speciāliste


---------

Preses relīze
15. 01. 2010.

Veiksmīgi aizritējusi „FONDS SABIEDRĪBAI" rīkotā labdarības balle „Atbalstīsim astmas bērnus"

Pagājušā gada nogalē, 29. decembra vakarā labestīgā un siltā gaisotnē Rīgā, viesnīcas „Nordic Hotel Bellevue" restorānā „Bel Ami" aizritēja nodibinājuma „FONDS SABIEDRĪBAI" rīkotā Ziemassvētku labdarības balle „Atbalstīsim astmas bērnus".

Balles mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību astmas problēmas nopietnībai bērnu vidū Latvijā un vākt ziedojumus turpmākajām aktivitātēm, kas tiks veltītas ar astmu slimajiem bērniem un bērnu vecāku informatīvajam atbalstam.

Kāpēc runāt par astmu ir tik svarīgi? Tāpēc, ka astma ir izplatītākā bērnu hroniskā saslimšana visā pasaulē. Latvijā ar to slimo vismaz 8% bērnu. Šo slimību veicina apkārtējās vides piesārņojums, pret kuru bērni ir īpaši jūtīgi. Tieši savlaicīga astmas atklāšana un ārstēšana ir veids, kā bērnu pasargāt no mokošās slimības. Laikus uzsākta ārstēšana samazina iespēju ar astmu slimot nākotnē līdz pat 75% - tā vēsta interneta vietne vecākiem www.bernsklepo.lv .

Labdarības balles sākumā viesus uzrunāja un par astmas problēmas nopietnību aizdomāties aicināja „FONDS SABIEDRĪBAI" dibinātājs Normunds Lokenbahs un viņa dzīvesbiedre, fonda valdes locekle Aija Lokenbaha. Balles muzikālo noskaņu veidot palīdzēja populārā grupa „Astro'n'out" un atraktīvais solists Kaspars Antess. Balles viesu vidū bija „FONDS SABIEDRĪBAI" dibinātāji un ar to saistītie cilvēki, kā arī lielākie fonda atbalstītāji - uzņēmēji.

Fonda valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte vēlas sirsnīgi pateikties visiem, kuri apmeklēja pasākumu un atvēra sirdis labestībai! „Jūsu saziedotā nauda tiks veltīta mūsu fonda turpmākajām aktivitātēm, jo akcija „Atbalstīsim astmas bērnus" ar šo balli nebūt nebeidzas. Plānojam rakstīt projektu ES struktūrfondu finansējuma piesaistei, turpinot dažādu sabiedrību informējošu pasākumu organizēšanu," stāsta L. Rengarte.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" ir 2009. gada novembrī dibināta labdarības organizācija, kurai jau ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss un savā neilgajā pastāvēšanas laikā tā ir noorganizējusi divas vērienīgas labdarības akcijas. Joprojām ir spēkā fonda rīkotā labdarības akcija „Palīdzēsim mazajam Marekam!", ar kuras palīdzību tiek vākti ziedojumi maza zēna ar retu, ģenētisku saslimšanu - Osteogenesis imperfecta jeb „trauslo kaulu slimība" - ārstēšanas izdevumiem.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI"
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050
Mob. tālr.: 29299952
e-pasts: info@fondssabiedribai.lv
www.fondssabiedribai.lv

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa.


--------

Preses relīze
22. 12. 2009.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" saņem sabiedriskā labuma statusu

2009. gada 16. decembrī Finanšu ministrijā notika Sabiedriskā labuma komisijas sēde, kurā komisija atbalstīja sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu 14 nevalstiskajām organizācijām, tostarp nodibinājumam „FONDS SABIEDRĪBAI". Sabiedriskā labuma statuss apliecina fonda darbības sabiedrisko lietderību un dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI" ir nesen nodibināta (šā gada novembrī), taču ļoti radoša un aktīva labdarības organizācija, kas savā neilgajā pastāvēšanas laikā rīko jau otro vērienīgo labdarības akciju.

Pašlaik norit fonda rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija „Palīdzēsim mazajam Marekam!", ar kuras palīdzību tiek vākti ziedojumi maza zēna ar retu un nopietnu diagnozi - Osteogenesis imperfecta jeb „trauslo kaulu slimība" - ārstēšanas izdevumiem.

Savukārt 29. decembrī notiks nodibinājuma „FONDS SABIEDRĪBAI" sadarbībā ar Latvijas Astmas un alerģijas biedrību rīkotā Ziemassvētku labdarības balle „Atbalstīsim astmas bērnus", kurā savu muzikālo pienesumu sniegs pazīstamās grupas „Astro'n'out", „Putnu balle", solisti Kaspars Antess, Intars Rešetins un citi. Ziemassvētku labdarības balles laikā ziedojumos savāktā nauda tiks veltīta ar astmu slimajiem bērniem un bērnu vecāku informatīvajam atbalstam.

Nodibinājuma misija ir sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu. Tā mērķi ir labdarība, izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana, sporta atbalstīšana, kultūras pieminekļu un vides aizsardzība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana un dzīves apstākļu uzlabošana.

Fonda valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte uzsver, ka šajos ekonomiski grūtajos laikos Latvijā daudziem cilvēkiem un sabiedrībai nozīmīgām jomām atbalsts ir nepieciešamas vairāk kā jebkad. „Likumsakarīgi, ka fonda dibināšana un pirmās labdarības akcijas norit tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Tas ir laiks, kad kļūstam labestīgāki, iejūtīgāki un uzmanīgāki pret saviem tuvākajiem un tiem, kam ir nepieciešama citu palīdzība. Aicinām ikvienu iesaistīties labdarībā, jo kopā mēs varam paveikt daudz laba un pasauli padarīt gaišāku," iedrošina L.Rengarte.

Nodibinājums „FONDS SABIEDRĪBAI"
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga, LV-1050
Mob. tālr.: 29299952
e-pasts: info@fondssabiedribai.lv
www.fondssabiedribai.lv

Informāciju sagatavoja Iluta Ieviņa.

 

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi