Par fondu

Nodibinājums "FONDS SABIEDRĪBAI"

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2009.gada 12.novembrī.
Reģ. Nr.:
40008149529
Adrese: Raiņa bulv. 2 - 3, Rīga, LV-1050

2009.gada 16.decembrī ar Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma komisijas lēmumu nodibinājumam tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Fonda dibinātājs, stratēģiskās attīstības vadītājs:

Normunds Lokenbahs

Fonda komanda
Valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte
Valdes locekle Aija Lokenbaha
Valdes locekle Dace Matuseviča

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Iluta Ieviņa-Cūkmace

Nodibinājuma misija

Sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Mērķi:

  • pilsoniskas sabiedrības veicināšana;

  • izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana;

  • labdarības akcijas un projekti;

  • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana un dzīves apstākļu uzlabošana; 
  • jauniešu veselīga dzīvesveida, sporta aktivitāšu veicināšana.

Mēs esam PAR: mieru, pārticību, izglītību, vienlīdzību, veselību, kultūru, laimīgiem un apmierinātiem cilvēkiem. Ja arī Tu saskati līdzīgas vērtības dzīvē, pievienojies mūsu komandai - kopā mēs varam izdarīt vairāk!

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi