Par fondu

Nodibinājums "FONDS SABIEDRĪBAI"

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2009.gada 12.novembrī.
Reģ. Nr.:
40008149529
Adrese: Raiņa bulv. 2 - 3, Rīga, LV-1050

2009.gada 16.decembrī ar Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma komisijas lēmumu nodibinājumam tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Fonda dibinātājs, stratēģiskās attīstības vadītājs:

Normunds Lokenbahs

Fonda komanda
Valdes priekšsēdētāja Lāsma Rengarte
Valdes locekle Aija Lokenbaha
Valdes locekle Dace Matuseviča

Nodibinājuma misija

Sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšana Latvijā un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Mērķi:

  • pilsoniskas sabiedrības veicināšana;

  • izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana;

  • labdarības akcijas un projekti;

  • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana un dzīves apstākļu uzlabošana; 
  • jauniešu veselīga dzīvesveida, sporta aktivitāšu veicināšana.

Mēs esam PAR: mieru, pārticību, izglītību, vienlīdzību, veselību, kultūru, laimīgiem un apmierinātiem cilvēkiem. Ja arī Tu saskati līdzīgas vērtības dzīvē, pievienojies mūsu komandai - kopā mēs varam izdarīt vairāk!

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi