Studentu inovāciju laboratorijas - ceļš uz ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi


Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" divu gadu garumā, līdz 2016.gada augustam īstenoja projektu "Student innovation labs - a way to sustainable and socially responsible growth" - INNOLABS, sadarbībā ar projekta partneriem Stichting NHL (Nīderlande), Ālborgas universitāti (Dānija), Kipras Tehnoloģiju universitāti un Interfusion Services (Kipra), Igaunijas Mākslas akadēmiju un Stokholmas Vides institūta Tallinas centru (Igaunija) un Vidzemes universitāti (Latvija).

Projekta mērķis bija atbalstīt radošo inovāciju augšupejošu (bottom-up) pārnesi, lai veicinātu ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi, balstoties uz partneru pieredzi no Dānijas un Nīderlandes.

Projektu tikšanās un studiju vizīte notika no 2015. gada 13. līdz 17. aprīlim Nīderlandē, kur Stichting NHL organizēja apmeklējumus dažādās inovāciju laboratorijās Amsterdamā, Leuvārdenā, Roterdamā un Delftā, kam vēlāk sekoja līdzīga mācību vizīte uz Ālborgu Dānijā. Šie inovāciju laboratoriju apmeklējumi sniedza nozīmīgu atspēriena punktu mūsu projekta aktivitātēm, lai rosinātu studentu, augstskolu un citu ieinteresēto pušu sadarbību jaunu iniciatīvu, produktu un pakalpojumu radīšanā.

Vienlaikus ar studiju vizītēm, projekta partneri Latvijā, Igaunijā un Kiprā izstrādāja priekšizpētes ziņojumus par aktuālo situāciju katrā valstī un organizācijas iekšienē attiecībā uz inovāciju laboratoriju izveides iespējām. Pēc tam tika uzsākta gatavošanās laboratoriju inovāciju projektu izveidei. Vidzemes Augstskola, Igaunijas Mākslas akadēmija un Kipras Universitāte organizēja vietējās darbnīcas un tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, kā rezultātā studiju procesā tika integrēti inovāciju laboratoriju principi, darbojoties ar reālām ilgtspējīgas attīstības, uzņēmumu un reģionu attīstības problēmām.

Pēc studentu projektu izveides un prezentācijām, tika sagatavota metodoloģija Ilgtspējīgām inovācijām un uzņēmējdarbībai, kā arī vadlīnijas Inovāciju starpniecības tīkliem.

Vairāk par projekta gaitu uzzināsiet:

https://www.facebook.com/innolabsproject/

http://innolabsproject.com/

Projektu finansiāli atbalstīja Eiropas Savienība. Projekta līg.nr. 2014-1-LV01-KA200-000521.

  system/application/uploads/image/eu_flag_erasmus_vect_pos.jpg system/application/uploads/image/Innolabs logo.png system/application/uploads/file/FondsSabiedriibai_LAT.jpg

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi