Sabalansētie fondi ir investīciju fondi, kas mēģina nodrošināt līdzsvarotu un stabili izdevīgu investīciju portfeli. Šie […]